Jai Ho Vivekananda!

Song Titles

Jai Vireshvara, Jai Tripurari

Vivekananda Pranjalih view Music Video 

Abhaya Pratistham

Jaya Vivekananda

Tujhse Hamne Dilko Lagaya

Guru Stotram

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits

Cello, Autoharp, Vocals, Karatolas, Tamboura
Babaji Bob Kindler

Recitations
Lokelani Kindler

Flute
Annapurna Sarada

Tablas
Benjy Wertheimer
on Jai Vireshvara & Vivekananda Pranjalih
Gregg Johnson
on Guru Stotram & Jaya Vivekananda
Achyut Bhandari
on Abhaya Pratistham
Daniel Paul
on Tujhse Hamne Dilko Lagaya

Shakti Choir
Lee Anderson
Lisa Landry Anderson
Annapurna Sarada
Bridie Jane Ridsdale
Kanyakali Laura Nelson
Lokelani Kindler